Vi har kontroll
på deres sprinkler

Sprinkleranlegg er et spesialområde for oss. Vi er FG-godkjent

Vi påtar oss prosjektering og montering av vannbårne varmeanlegg

Vi er sentral godkjente på alle
våre fagområder

VVS og Sprinkler AS ble etablert i januar 2013 og tilbyr konsulenttjenester av rør- og ventilasjonsanlegg, samt utførelse av rør-anlegg. Spesialområder er sprinkleranlegg og fjernvarme.

Varmeanlegg


Vi påtar oss prosjektering og montering av vannbårne varmeanlegg og skifting av eksisterende kjeler. Vi kan gjøre beregninger, foreslå og gjennomføre tiltak som for eksempel utskifting av regulerings-ventiler, pumper og innregulere anlegget.

VoltAir


Vi er forhandler av ventilasjonsaggreggater av Voltair System. Aggregatene kan leveres med temperaturvirkningsgrad på opptil 90 %. Det skjer i en to-trinns varmeveksler laget av polykarbonat. Tilluft og avtrekk er aldri i kontakt med hverandre i aggregatet.

Bygningsfysikk


Ved hjelp av dataprogrammet Simien utfører vi simuleringer av tilstanden i bygninger. I tillegg verifiserer vi varmetap i kuldebroer i bygninger mot kravene i byggeforskriftene. Designet av Arkitektkontoret John Kristoffersen AS.

  • Besøk VoltAir sin hjemmeside
Referanser

 
Tjenester, prosjektering

Vi påtar oss oppdrag innen prosjektering  av rør og ventilasjonsanlegg og utførelse av røranlegg. For større og sammensatte oppdrag benytter vi utvalgte samarbeidspartnere.

Ventilasjonsanlegg

Fjernvarme

Kjøle- og varmeanlegg

Sanitæranlegg

Sprinkleranlegg

Bygningsfysikk

Tjenester, utførelse

Sprinkleranlegg

Sprinkleranlegg vedlikehold

Kjøle- og varmeanlegg

Varmepumper

Sanitæranlegg

VoltAir

Spesielt med aggregatene er at de har svært høy temperaturvirkningsgrad – helt opp mot 95%. Virkningsgrader rundt 90 % er mest vanlig. Aggregatene har en to-trinns varmeveksler laget i polykarbonat. Tilluft og avtrekk er aldri i kontakt med hverandre i aggregatet. Kryssvekslere gjør det mulig koble inn kjøkkenavtrekkene i boliger. Dette har vi erfaringer med fra Sverige i flere boligprosjekter. Løsningene leveres også til boligprosjekter i Oslo som er under oppføring.

Continue Reading
VVS og Sprinkler AS ble etablert i januar 2013

Vi tilbyr konsulenttjenester av rør- og ventilasjonsanlegg, samt utførelse av rør-anlegg. Spesialområder er sprinkleranlegg og fjernvarme.