Prosjektreferanse Avinor Oslo lufthavn (VoltAir)

ZIZEs (plassbygd)
Avinor Oslo lufthavn
Pir Vest, utskifting av aggregater

Luftmengde 36000/46600 m³/h
Virkningsgrad tørr          84,0/81,5 %
Virkningsgrad virkelig    88,6/86,1 %

Spesielle forhold:
Beste ytelse i forhold til tilgjengelig plass