Prosjektreferanse Clarion Hotel The Edge, Tromsø

ZIZEs
Clarion Hotel The Edge, Tromsø
Hotell og konferansesenter

Luftmengde 80 000 m³/h

Virkningsgrad tørr          85,0 %
Virkningsgrad virkelig    87,0 %

Spesielle forhold:
Tilpasning til fagverk
Hotellet fikk 3 ekstra hotellrom ved å velge VoltAir