Prosjektreferanse LHL Gardermoen (VoltAir)

Aggregattype: ZIZE-s (plassbygd)

Prosjekt: LHL Gardermoen
Ferdigstilt desember 2017

Sykehus, operasjonsstuer
Luftmengde               22 000 m³/h

Virkningsgrad tørr          85,9 %
Virkningsgrad virkelig    89,1 %

Spesielle forhold: tilpasset aggregatet til søyle i teknisk rom